Privacybeleid

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

1. Bedrijfsgegevens
Naam bedrijf: Shoesme International BV
Website: https://retail.shoesme.nl
Inschrijfnummer KvK: 18057657
BTW-nummer: NL 8186.88.373.B01

2. E-mailadres

 a. Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.

b. Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

3. Postadres

 Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie en producten die u hebt aangevraagd.

4. Telefoonnummer

 Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden. Shoesme zal alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst heeft.

5. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:

   a. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;

   b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;

   c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;

2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

6. Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties

7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

 a. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;

8. Veiligheid opslag van gegevens

 Veiligheidscriteria

 a. Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.

b. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

9. Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

10. Contact

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:

 a. Op het volgende e-mailadres: info@shoesme.nl

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

11. Nieuwsbrief

Uw gegevens worden geregistreerd om u gericht informatie en aanbiedingen van Shoesme International BV per mail toe te sturen. Enkel voor dit doel zullen uw gegevens gebruikt worden. Uw gegevens zullen hiervoor alleen worden gebruikt als u hierom expliciet verzocht heeft door het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief op onze website in te vullen.

De verwerking van de gegevens is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens onder meldingsnummer m1567063. Shoesme International BV draagt er zorg voor dat uw gegevens veilig opgeslagen worden en blijven.

1. Afmelden nieuwsbrief

Onderaan iedere nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om u af te melden voor de communicatie vanuit Shoesme International BV. Als u uw gegevens aan wilt passen kunt u een e-mail sturen naar info@shoesme.nl.